Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Salon Cremers levert aan een Cliënt.

In deze algemene voorwaarden wordt Salon Cremers aangeduid zijnde ‘Salon Cremers’ of ‘wij’, terwijl de afnemer wordt aangeduid als ‘Cliënt’.


Door middel van het ondergaan van eerste massage of behandeling tekent de Cliënt voor het feit dat de Cliënt bekend is met de inhoud van de algemene voorwaarden.


Salon Cremers rekent bij eerste keer bijwerken (nagelstyling) €10,- extra als de Cliënt zich liet behandelen door andere nagelstylist /derden,  vanwege onbekend  product/ werkwijze.


Salon Cremers behandelt geen (Aziatische werkwijze)  Solar nagels of wimperextensions systemen, deze verwijderd Salon Cremers ook niet!


Salon Cremers geeft de correcte verzorging van kunstnagels, wimperextensions en massages duidelijk aan.

Indien Salon Cremers kan aantonen dat de Cliënt de verzorging verwaarloosd kunnen extra gemaakte kosten in rekening gebracht worden.


Salon Cremers behandelt geen  wimperextensions die elders geplaatst zijn!


Indien zich tussen partijen een situatie voordoet of er onduidelijkheden zijn die niet in deze algemene informatie geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in lijn met deze algemene informatie.


Als de Cliënt is verhinderd, dient de Cliënt telefonisch 24 uur van te voren aan Salon Cremers door te geven. Annulaties op dezelfde dag als behandeling worden in rekening gebracht!!


Ben op tijd aanwezig!


Gezien het feit wij over weinig wachtruimte beschikken, en wij iedereen met aandacht willen behandelen. Door de afspraken niet strak achter elkaar te plannen, probeert Salon Cremers hiermee ook rekening te houden dat deze situatie zich niet voordoet. Als de Cliént meer dan 5 minuten te laat komt, gaat dat helaas ten koste van de behandeltijd.


Salon Cremers behoudt ten alle tijden het recht een Cliënt te weigeren zonder opgaaf van reden!


Tenzij anders vermeld zijn alle genoemde en besproken bedragen inclusief BTW.


De Cliënt is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw eigendom! Evenals eventueel lichamelijk letsel veroorzaakt door welke omstandigheden dan ook. Salon Cremers is niet aansprakelijk voor schade en diefstal en anderszins verloren gaan van persoonlijke bezittingen.


Salon Cremers heeft het recht om bij beschadiging , vernieling of anderzijds toedoen schade door Cliënt een redelijke schadevergoeding te eisen. (in sommige gevallen via de verzekering) Bij diefstal zal Salon Cremers altijd melding maken bij de politie!


Indien Salon Cremers twijfelt of de Cliënt gemasseerd of behandeld mag worden , wordt de Cliënt geadviseerd om eerst een (huis) arts te raadplegen.


Indien de Cliënt zijn gezondheidssituatie niet bekend maakt dient de Cliënt zelf in te staan voor de eventuele gevolgen. De Cliënt is ermee bekend dat sommige producten allergische reacties kunnen geven bij een beperkt aantal gebruikers.


Hygiëne is belangrijk bij Salon Cremers, wat dan ook van de Cliënt wordt verwacht.


Salon Cremers geeft in géén geval restitutie op betalingsverplichtingen.


Bij sommige vormen van massage wordt gebruik gemaakt van (verwarmde) olie. Omdat er vlekken in het ondergoed kunnen komen door het gebruik van massageolie, wordt de Cliënt geadviseerd een eenvoudige slip te dragen.


Handdoeken zijn in de massageruimte aanwezig, dus de Cliënt hoeft deze zelf niet mee te brengen. Het meebrengen van een eigen handdoek is wel toegestaan.


De massageruimte wordt tijdens de massage of behandeling afgesloten voor bezoek van buitenaf en de telefoon wordt uiteraard niet aangenomen tijdens een massage of behandeling. Het heeft de voorkeur dat de Cliënt zelf ook de telefoon uit- of stilzet tijdens de massage of behandeling.


Na de massage of behandeling raden we aan om veel water te drinken. Cliënt kan na een massage of behandeling eventueel last krijgen van: hoofdpijn - vermoeidheid - misselijkheid.


Dit kan een reactie zijn op de massage of behandeling, omdat er afvalstoffen zijn vrijgekomen. Door water te drinken kunnen deze klachten veelal worden voorkomen.


De Cliënt kan bij Salon Cremers alleen contant betalen of met een Cadeaubon (evt. in combinatie met een contante (bij)betaling).


De Cliënt dient bij voorkeur gepast te betalen, Salon Cremers is niet in de gelegenheid om geld terug te geven op bankbiljetten van € 100,00 euro of meer.


Geen van onze massages zijn erotisch of seksueel getint.


Het is niet toegstaan door Salon Cremers geleverde diensten te gebruiken voor eigen doeleinden of commercieel gebruik. Ook onze foto’s en internetpagina bewerkingen etc. mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door fotokopie,drukwerk internet, etc. De inhoud van druk werk blijft te allen tijde eigendom van Salon Cremers.


Indien Salon Cremers door overmacht of onvoorziene omstandigheden wordt verhinderd zijn wij gerechtigd de behandeling/massage op te schorten tot de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, danwel de behandeling of massage geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding plichtig te zijn.


Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, waardoor uitvoering van de behandeling/massage redelijkerwijs van Salon Cremers niet kan worden verlangd, waaronder: ziekte, oorlog, staking, bedrijfsstoring, stroomuitval,tekort aan grondstoffen,materialen of werknemers,mobilisatie,staat van beleg,quarantaine, epidemieën,onlusten, im-of exportbelemmeringen en andere belemmeringen door overheidsmaatregelen of voorschriften dan wel weersomstandigheden.De afspraak wordt geannuleerd of aangepast!


Bij een geplaatste advertentie, deal is Salon Cremers niet aansprakelijk voor onduidelijkheden jegens betaling,werkwijze,afhandeling via deze derden partijen. Indien Cliënt afgesproken termijn overschrijdt vindt er geen compensatie plaats!


De algemene informatie wordt op verzoek van de Cliënt door Salon Cremers op papier verstrekt.

© Salon Cremers 2018Contact

Bij Salon Cremers bieden wij u een breed scala aan schoonheid en verzorgingsdiensten.

Salon Cremers

Jozef Habetsstraat 17

6136 JW  SITTARD

Phone: 0031 628174103

Email: info@saloncremers.nl

KVK nr: 54735823

BTW nr: NL159355965B01

klik hier voor Algemenevoorwaarden

©2014